• Wat is er nieuw??
 • Landelijke verkiezingen
 • Recepten Stephanie

Wonen binnen Talent

Deze hulp is voor jong volwassenen die onder andere toe zijn aan zelfstandig wonen, maar nog niet helemaal op eigen benen kunnen staan en/of een eigen plek nodig hebben omdat er thuis geen context geboden kan worden die de verdere ontwikkeling bevordert.

 

Voor de volwassenen die:

 • Gediagnosticeerd zijn met psychiatrische problematiek en/of cognitieve beperking
 • Toe zijn aan zelfstandig wonen, maar nog niet helemaal op eigen benen kunnen staan
 • Een eigen plek nodig hebben omdat er thuis steeds ruzie is
 • Na een periode in een instelling voor jeugdhulp of pleeggezin toe zijn aan zelfstandig wonen
 • Zelfstandig wonen, maar daar moeite mee hebben omdat ze hun ouder(s) niet kunnen loslaten

Wat is het doel van de hulp?

Leren op eigen benen te staan en zelfstandig in de maatschappij te functioneren.

Hoe werkt het?

Het Talent woont in een pand van Talent 18 Plus. Met begeleiding van een hulpverlener leert men onder meer:

 • Een brug naar geheel zelfstandig wonen

 • De dag zinvol te besteden en vrije tijd goed  in te vullen

 • Sociale vaardigheden om zichzelf te redden

 • Een huishouden te runnen

 • Zijn/haar geld goed te beheren

Welke voorwaarde gelden er?

 • U heeft inkomen, studiefinanciering of een uitkering.

 • U heeft een WLZ indicatie in PGB, of een arrangement beschermd wonen afgegeven door de Gemeente

 • Er kan een bijdrage in de woonkosten gelden