Ambulante Begeleiding

Zoek je een passend en actief individueel begeleidingstraject? Dan kun je terecht bij de ambulante begeleiding binnen TALENT.

Voor wie is deze ambulante begeleiding?

 • Ouders met opvoedingsvragen
 • Jeugdigen met psychiatrische problematiek, cognitieve beperking en/of gedragsproblematiek
 • Jeugdigen waarbij er sprake is van ernstige opvoed- of ontwikkelingsproblemen
 • Multi-goal gezinnen; gezinnen die te kampen hebben met veel uitdagingen op verschillende levensgebieden
 • (Jong) volwassenen met psychiatrische problematiek, cognitieve beperking en/of gedragsproblematiek

Ambulante individuele begeleiding aan (jong) volwassenen

Ambulante individuele begeleiding richt zich met name op het bevorderen van de zelfstandigheid, maatschappelijke participatie, persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid. Deze vorm van begeleiding is vooral actief, ondernemend en hierin staat het ‘samen doen’ centraal. De hulpvragen variëren van voorstructureren, het inoefenen van dagdagelijkse vaardigheden en/of handelingen tot psycho-educatie.

Wat kan Talent voor u doen?

 • Ondersteunen bij opvoedingsvragen
 • Op zoek gaan en begeleiden naar een vrijetijdsbesteding en/of dagbesteding
 • Vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid
 • Helpen contact te leren leggen met anderen
 • Psycho-educatie geven aan het netwerk
 • Ondersteunen bij uitbreiden van het sociaal netwerk
 • Ondersteunen bij contacten met personen of instanties
 • Inzicht geven in eigen handelen
 • Structuur bieden
 • Advies en informatie geven
 • Begeleiden in de ADL vaardigheden
 • Oplossingsgerichte gezinsbegeleiding