Ouderenzorg Maastricht

Kwaliteit van leven, dankzij de juiste zorg!

Wij richten ons op de mogelijkheden van mensen en bieden hen de beste oplossingsgerichte begeleiding binnen de zorg wat ouderen verdienen. Ons streven ligt binnen een veilige context waarin kwaliteit van leven in een veilige en positieve context de kernwaardes van onze zorg zijn.  Het geloof in autonomie ongeacht de leeftijd is hetgeen dat Ouderenzorg Maastricht als middel wil inzetten, om samen te kijken wat WEL nog kan om de juiste zorg te leveren. Centraal staat dan de vraag: “wat denkt u dat het beste is?”.

Onderscheidend door oplossingsgericht aanbod

Ouderenzorg Maastricht is een onderdeel van Talent en onderscheidt zich door een oplossingsgericht aanbod. Oplossingsgericht werken heeft veel te bieden. Het geeft erkenning en waardering aan de cliënt, focust op oplossingen en minder op problemen, schept optimisme, positiviteit en een hoge levenskwaliteit voor de cliënt en zijn/haar omgeving.

Ouderen hebben zelf ook veel talenten wat ze gedurende de levensjaren duidelijk hebben laten zien en aan nieuwe generaties hebben overgedragen. Deze waardering en levenservaring benoemen, erkennen en waarderen richting hetgeen zij wel nog kunnen voor zichzelf en een ander. Een leefklimaat waarin er nog dagelijks succeservaringen van nu en vroeger beleefd kunnen worden. “er is nog genoeg om van te genieten!”.

Talent ziet in elk probleem en/of beperking een uitdaging

Samen met de oudere zelf, familieleden, betrokkenen en kennissen zoeken wij naar oplossingen voor problemen en gepaste antwoorden voor beperkingen in de vorm van hulpvragen. De nadruk ligt op een respectvolle benadering en het benutten van mogelijkheden en hulpbronnen. Wij helpen de oudere en zijn/haar systeem door concreet haalbare en werkbare verwachtingen te verwezenlijken aan de hand van een opgesteld plan van aanpak. Tegelijkertijd werken wij continu aan de persoonsgerichte voorkeuren en wensen, door passievol maatwerk te leveren en samen aan de slag te gaan. “wat zou u graag willen?” en “hoe kunnen we dit samen realiseren” en “wie of wat is hier voor nodig?” De organisatie Talent, waar Ouderenzorg Maastricht onderdeel van is, bewaakt een cultuur waarin plezier en positiviteit voorop staat, dat in samenhang met hard werken en in elk probleem en/of beperking een uitdaging te zien. Dit alles onder de voorwaarden van vertrouwen in een goede werkrelatie en positieve intenties tussen de zorg en diegene die de zorg ontvangt.

Ook voor ouderen met een psychiatrische en/of verstandelijke beperking

Al jarenlang heeft Talent zijn expertise opgedaan binnen de jeugdwet, Wmo en WLZ. Dit op het gebied van psychiatrische problematieken en/of verstandelijke beperking. Heeft u dus zorg nodig binnen de thuiszorg en is er sprake van een psychiatrische en/of verstandelijke beperking. Dan bent u ook aan het goede adres bij Ouderenzorg Maastricht. Graag kijken we samen met u verder waar wij u bij kunnen ondersteunen en hoe we de zorg vorm kunnen geven.