Groepsbegeleiding jeugd

Bent u op zoek naar actieve, educatieve en uitdagende groepsactiviteiten voor uw kind? Of wilt uw kind zich nog verder ontwikkelen op gebied van sociale vaardigheden of zelfredzaamheid? Dan is de Groepsbegeleiding van TALENT wellicht iets voor uw kind!

Voor wie is Groepsbegeleiding Jeugd bij TALENT?

 • Voor kinderen en jeugdigen van 4 tot 18 jaar
 • Voor kinderen en jeugdigen met een psychiatrisch probleem, cognitieve beperking, gedragsproblematiek en/of opvoedingsproblematiek
 • Voor kinderen en jeugdigen die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van sociale vaardigheden en zelfredzaamheid richting de toekomst

Groepsbegeleiding

Binnen de Groepsbegeleiding Jeugd wordt naschools en tijdens vrijetijdsmomenten begeleiding geboden in een veilige groepscontext aan kinderen en jeugdigen van 4 tot 18 jaar. Hierin wordt er gevarieerd in een breed activiteiten aanbod, afgestemd op de zorgbehoefte door gebruik te maken van ieders talent. De activiteiten
zijn uitdagend, educatief, actief en bestaan uit verschillende thema’s. Alle groepsactiviteiten vinden onder permanent toezicht en professionele begeleiding plaats. 

Voorbeelden van doelen die binnen de groepsbegeleiding jeugd gehanteerd worden vanuit een concrete hulpvraag:

 • Optimaal benutten van de talenten
 • Leren omgaan met leeftijdgenoten
 • Bevorderen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid
 • Versterken van een positief zelfbeeld
 • Stimuleren van lichaamsbeweging
 • Leren omgaan met structuur
 • Leren omgaan met (cyber)pesten
 • Leren omgaan met sociale media
 • Leren omgaan met cultuurverschillen
 • Ontspanning en plezier kunnen ervaren in hetgeen dat je doet
 • Ontlasten van het primaire steunsysteem

 Samen richting bepalen

Bij Groepsbegeleiding Jeugd van Talent wordt er middels een begeleidingsplan gewerkt waarin de begeleidingsdoelen, afspraken en andere bijzonderheden
worden vastgelegd. Dit gaat in onderling overleg tussen alle betrokken partijen. Iedere groep heeft een coördinator die als eerste aanspreekpunt fungeert voor het steunsysteem.

Medicatie, voeding en welzijn

Wanneer uw kind in aanmerking komt voor groepsbegeleiding wordt er rekening gehouden met speciale verzoeken. Op het gebied van voeding en welzijn is er o.a. ruimte voor diëten, allergieën, alsook cultuurverschillen en de daarbij behorende normen en waarden. 

Vervoer

In onderling overleg is zowel intern als extern vervoer bespreekbaar.

Eigen bijdrage

Bij sommige activiteiten kan er een eigen bijdrage gevraagd worden ten behoeve van bijvoorbeeld entreebewijzen. Dit wordt in gezamenlijk overleg en ruim van tevoren kenbaar gemaakt.